Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Holyně