Výběrové řízení na obsazení pozice referent Odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha - Libuš