Výběrové řízení na obsazení funkce učitel/učitelka Mateřské školy Křeslice