Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice