ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Revidovaný Operační program Praha - Konkurenceschopnost, verze 4.0