Záměr směny pozemků parc. č . 286/8, 286/9 a 286/10 k.ú. Lysolaje