Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 547/32 o výměře 5 m2 v katastrálním území Lysolaje