Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů - Volby do Evropského parlamentu