Rozhodnutí Územní rozhodnutí "Dolina-město jinak: Změna ÚR"