Počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Lysolaje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev o