Dodatečná informace k VZ - „Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Městské část