Výpis přijatých usnesení z 2. zasedání ZMČ - 10. 12. 2014