Výpis přijatých usnesení z 13. zasedání ZMČ - 24.8.2016