Výpis přijatých usnesení z 21. zasedání ZMČ - 17. 1. 2018