Výpis přijatých usnesení z 11. zasedání ZMČ - 18. 5. 2020