Výpis přijatých usnesení z 16. zasedání ZMČ - 26. 6. 2024