Veřejné vyhláška č. j.: 3544812/24/2000-11530-805747 o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí č. j.: 3490279 až 3490315/24/2000-11530-805747