Záměr pronájmu prostoru sloužícího provozu - ordinace lékaře v budově komunitního centra v MČ Praha-Lysolaje, parcela č. 491/263 v k.ú. Lysolaje