Výpis přijatých usnesení z 3. zasedání ZMČ - 18. 1. 2023