Výpis přijatých usnesení z 2. zasedání ZMČ - 14. 12. 2022