Věřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Starodvorská