VV-Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3430/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území