Dražební vyhláška - zahradní chata na pozemku parc. č. 490/48 k.ú. Lysolaje