Úřední deska - archiv

Formát: 30.09.2023
Formát: 30.09.2023
Název Zveřejnění
PDF Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.02.2014
do: 07.03.2014
PDF Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Nebušice (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 31.01.2014
do: 03.03.2014
PDF Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významné změny Z 2833/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.01.2014
do: 08.03.2014
PDF Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP na využívání území a technická požadavky na stavby (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.01.2014
do: 19.02.2014
PDF Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Libeň (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.01.2014
do: 23.02.2014
PDF Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Holyně (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.01.2014
do: 23.02.2014
PDF Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Strašnice (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.01.2014
do: 07.02.2014
PDF Oznámení o konaní 23. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 07.01.2014
do: 16.01.2014
PDF Zveřejnění návrhu ročního rozpočtu na rok 2014 Městské části Praha-Lysolaje (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 30.12.2013
do: 16.01.2014
PDF Oznámení o možnosti veřejného nahlížení obnoveného kat. operátu - k.ú. Uhříněves (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.12.2013
do: 20.01.2013
PDF Výpis přijatých usnesení z 22. zasedání ZMČ - 11.12.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 18.12.2013
do: 18.01.2014
PDF Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje HMP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.12.2013
do: 19.12.2013
PDF Oznámení o konání 22. zasedání ZMČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 04.12.2013
do: 12.12.2013
PDF Oznámení o zahájení obnovy kat. operátu - k.ú. Sobín (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.11.2013
do: 27.12.2013
PDF Vyhlášení grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.11.2013
do: 20.12.2013
PDF ZÁMĚR na pronájem obecního majetku - nemovitost na adrese Lysolajské údolí č.p. 119 (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.11.2013
do: 10.12.2013
PDF Oznámení o zrušení konání 22. Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje dne 23.10.2013 (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 18.10.2013
do: 24.10.2013
PDF Výpis přijatých usnesení z 21. zasedání ZMČ - 9.10.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 16.10.2013
do: 16.11.2013
PDF Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Letňany (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 11.10.2013
do: 11.11.2013
PDF Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.10.2013
do: 26.10.2013
PDF Oznámení o konaní 21. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 02.10.2013
do: 10.10.2013
PDF Oznámení o veřejném nahlédnutí katastrálního operátu - k.ú. Strašnice (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.09.2013
do: 27.10.2013
PDF Stanovení počtu členů okrskové komise - volby do Poslanecké sněmovny ČR (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.09.2013
do: 26.10.2013
PDF Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny ČR (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.09.2013
do: 26.10.2013
PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny ČR (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.09.2013
do: 26.10.2013
PDF Zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat.operátu v k.ú. Libeň (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.09.2013
do: 20.10.2013
PDF Výpis přijatých usnesení z 20. zasedání ZMČ - 4.9.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 16.09.2013
do: 16.10.2013
PDF Oznámení zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu - k.ú. Hostivař (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.08.2013
do: 28.09.2013
PDF Oznámení o veřejném nahlédnutí katastrálního operátu - k.ú. Dolní Chabry (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.08.2013
do: 28.09.2013
PDF Oznámení o konaní 20. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 23.08.2013
do: 05.09.2013
PDF Jiří Kučera (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.08.2013
do: 06.09.2013
PDF Vyhlášení konkursu na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.08.2013
do: 30.09.2013
PDF Dražební vyhláška - zahradní chata na pozemku parc. č. 490/48 k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.06.2013
do: 09.08.2013
PDF Oznámení o veřejném nahlédnutí - katastrální operát - k.ú. Letňany (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.06.2013
do: 29.07.2013
PDF Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Řepy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.06.2013
do: 29.07.2013
PDF Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Vodochody (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.06.2013
do: 08.07.2013
PDF Výpis přijatých usnesení z 19. zasedání ZMČ - 5.6.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 12.06.2013
do: 12.07.2013
PDF Oznámení o konaní 19. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 30.05.2013
do: 06.06.2013
PDF Zveřejnění návrhu závěrečného účtu MČ Praha - Lysolaje za rok 2012 (.pdf)
(Ostatní)
od: 14.05.2013
do: 05.06.2013
PDF Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na pracování lesního hospodářského plánu (LHP (.pdf)
(Ostatní)
od: 07.05.2013
do: 30.06.2013
PDF Finanční úřad - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. 2590121/13/2000-14401-108973 (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.04.2013
do: 08.05.2013
PDF Výpis přijatých usnesení z 18. zasedání ZMČ - 10.4.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 16.04.2013
do: 16.05.2013
PDF ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Revidovaný Operační program Praha - Konkurenceschopnost, verze 4.0 (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.04.2013
do: 15.05.2013
PDF OZNAMENI o zveřejnění návrhu aktualizace č.1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úze (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.04.2013
do: 20.04.2013
PDF OZNÁMENÍ o konání 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha- Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 03.04.2013
do: 11.04.2013
PDF Záměr pronájmu pozemku parc. č. 501/130 o výměře 1 410 m& 178; v k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.03.2013
do: 04.04.2013
PDF Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Řepy (.pdf)
(Ostatní)
od: 13.03.2013
do: 15.04.2013
PDF OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Praha (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.03.2013
do: 18.04.2013
PDF Usnesení - prodloužení lhůty k doplnění "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně - Suchdol " (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.03.2013
do: 08.04.2013
PDF Usnesení - prodloužení lhůty k doplnění "Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba 519 Suchdol- Bře (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.03.2013
do: 08.04.2013

Stránky