Změna na postu starosty

21.06. 2022
Starostka

Vážení občané, tímto si vám dovolujeme oznámit, že zastupitelstvo Městské části Praha – Lysolaje v pondělí 20. 6. 2022 na svém 25. zasedání odvolalo z funkce starosty pana Ing. Petra Hlubučka a jmenovalo starostkou Ing. Danu Malečkovou, která dosud vykonávala funkci 1. místostarostky. Ing. Petr Hlubuček není v současné době schopen zastávat práci spojenou s funkcí starosty. Z tohoto důvodu bylo nezbytné za účelem řízení Úřadu městské části Praha – Lysolaje zajistit změnu v personálním obsazení funkce starosty. Situace na ÚMČ Praha-Lysolaje je stabilizovaná, můžete přijít své záležitosti vyřešit tak, jak jste zvyklí.