PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ - 2. KOLO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OBECNÍ BYDLENÍ

10.05. 2023
Obecní byty

 

PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ MČ PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo MČ Praha-Lysolaje na svém zasedání dne 3. 5. 2023
 
VYHLÁSILO 2. KOLO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OBECNÍ BYDLENÍ
- TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ OD 10. 5. 2023 DO 15. 6. 2023.
 
Vážení občané, s radostí můžeme informovat, že byla dokončena výstavba budovy s obecními byty. Třípodlažní budova o rozměrech cca 80 x 22 m je situována zhruba uprostřed celé lokality Dolina – město jinak, podélnou osou ve směru východ – západ. Celková užitná plocha je 1 730 m² a nachází se zde celkem 26 různě velkých bytových jednotek. Každý byt je vybaven terasou, lodžií nebo balkonem a sklepní kójí. Stavba je realizována ze získaných prostředků z Fondu dostupného bydlení hl. m. Prahy. Dům je zděný, zateplený, s železobetonovými stropy a střechami, střechy jsou provedeny jako zelené. Je hotové napojení na vodovod, splaškovou kanalizaci (splašky budou sváděny do jímky a přečerpávány do veřejné stoky), plynovod (otop a příprava teplé vody jsou zajištěny dvěma plynovými kotli) a elektrickou energii. V suterénu se nachází technické zázemí a sklepní kóje.
 
V přízemí a prvním patře jsou byty v této dispozici:
• 10 bytových jednotek 1+kk o velikosti cca 35 m²
• 11 bytových jednotek 2+kk o velikosti zhruba 60 m²
• 5 bytových jednotek 3+kk o velikosti přes 70 m²
 
Z celkového počtu 26 bytových jednotek jsou čtyři jednotky (2 jednotky 1+kk a 2 jednotky 2+kk) připraveny jako byty upravitelné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a dvě jednotky (2+kk a 1+kk) jsou již rovnou pro hendikepované občany připravené. Pět z těchto celkem šesti upravitelných jednotek využije hlavní město Praha v rámci domluvené spolupráce hl. m. Prahy a MČ Praha-Lysolaje. Městská část tedy bude hospodařit s 21 obecními byty.
 
V rámci 1. kola podávání žádostí bylo přiděleno 10 bytů občanům Lysolaj.
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Lysolaje na svém zasedání dne 3. 5. 2023 schválilo AKTUALIZOVANÉ Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha-Lysolaje.
 
Hlavní změnou aktualizovaných zásad je v počítání přijmu - doložený měsíční příjem všech členů domácnosti žadatele musí na jednoho dospělého být menší než průměrná měsíční hrubá mzda v ČR za předchozí rok. Pro toto kolo podávání žádostí platí průměrná mzda z roku 2022, která dosáhlá výše 40 353 Kč.
 

Formulář žádosti o pronájem obecního bytu

 

Kompletní znění AKTUALIZOVANÝCH Zásad pronajímání bytů svěřených MČ Praha-Lysolaje