Pravidelná podzimní údržba hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha

03.10. 2023

ádi bychom Vás upozornili na termín pravidelné podzimní údržby, která letos proběhne od 16. 10. do 27. 10. 2023. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet v návaznosti na aktuální počasí, a to pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a čtvrtou hodinou večer. Směr provozu je závislý na aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno. V nočních hodinách bude provoz vždy převeden zpět na hlavní dráhu. 

Pravidelná údržba hlavní dráhy probíhá dvakrát ročně. Pro minimalizaci hlukové zátěže vždy mimo letní měsíce s ohledem na hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, které provoz na vedlejší dráhu ovlivňuje. Pro podobné případy nemá Letiště Praha jinou možnost. Situaci vyřeší až výstavba paralelní dráhy, která by v podobných případech převzala veškerý provoz. Práce jsou naplánovány tak, aby proběhly v co nejkratší době. Kromě běžné údržby dráhy a přilehlých ploch je v plánu i kontrola světelného zabezpečovacího zařízení a revizních šachet, pravidelné geodetické měření a další drobné práce.