Komise MČ

Stavební komise

Předseda:  Ing. Dana Malečková - danamaleckova@seznam.cz
Členové:   Ing. Matěj Vyskočil a Nataša Beladová


Kulturní, sportovní a volnočasová komise

Předseda:  Michaela Císařová - mcisarova@hotmail.com
Členové:   Milada Komárková, Ing. Dana Malečková


Bytová, zdravotní a sociální komise

Předseda:  MUDr. Marie Štědrá- marie.stedra@praha-lysolaje.cz
Členové:   Michaela Císařová, Milada Komárková


Komise životního prostředí

Předseda: Ing. Matěj Vyskočil -  matejvyskocil@gmail.com
Členové:  Ing. Tomáš Mokrejš, Lukáš Zapletal


Školská komise

Předseda:  Ing. Jan Pravda - pravda@seznam.cz
Členové:  Milada Komárková, Ivana Majerová


Komise vnitřní kontroly

Předseda:  Ing. Jiří Karvánek - jiri.karvanek@praha-lysolaje.cz
Členové:   Michaela Císařová, Ing. Miloš Šimon


Přestupková komise

Předseda:  JUDr. Václav Soudský
Členové:   Mgr. Jiří Cvrček, Ing. Tomáš Mokrejš, Milada Komárková


Povodňová komise

Předseda:  Ing. Petr Hlubuček - petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz
Členové:   MUDr. Marie Štědrá,  Michaela Císařová, Ing.  Dana Malečková,  Ing. Tomáš Mokrejš