Komise MČ

Stavební komise

Předseda: 
Členové:  


Kulturní, sportovní a volnočasová komise

Předseda: 
Členové:  


Bytová, zdravotní a sociální komise

Předseda: 
Členové:  


Komise životního prostředí

Předseda:
Členové:


Školská komise

Předseda:
Členové:


Přestupková komise

Předseda:  JUDr. Václav Soudský
Členové:   Mgr. Jiří Cvrček, Ing. Tomáš Mokrejš, Milada Komárková


Komise Lysolajského zpravodaje

Předseda:
Členové:  


Povodňová komise

Předseda:  Ing.  Dana Malečková -
Členové:   MUDr. Marie Štědrá,  Michaela Císařová, Ing. Tomáš Mokrejš