Dopravní omezení - Lysolajské údolí

Vážení občané,

od 1. 7. 2024 dojde k omezení průjezdnosti komunikace Lysolajské údolí pro osobní vozidla - pro MHD bude komunikace průjezdná bez omezení.

 

Počítejte tedy s uzavírkou ulice Lysolajské údolí, v úseku od křižovatky s Hlubokou ulicí za křižovatku s ulicí Na Cestě, z důvodu realizace inženýrských sítí a rozšíření vozovky.

Objízdná trasa: Roztocká – Kamýcká – Suchdolská – Únětická – Velvarská – Revoluční a Štěpnice.