Dotaz k nemovitosti na pozemcích parc. č. 460/18 a 460/26 k. ú. Lysolaje