Beseda Mgr. Roberta Jana Hřebíčka - Magie v Rudolfínské Praze

Datum akce: 
Středa, 4. Říjen 2023 - 18:00

DO PRAHY RUDOLFA II. PATŘÍ ALCHYMISTÉ, MÁGOVÉ A ASTROLOGOVÉ TAKŘKA NEODMYSLITELNĚ. ALE
BYLI TO OPRAVDU TI VYKUKOVÉ Z POPULÁRNÍCH PŘEDSTAV, KTEŘÍ NAMÍSTO MANDRAGORY STROU
HALI KŘEN NA BUŘTY NEBO VE HVĚZDÁCH ČETLI, JAK VYPEČENÉ BUDOU ROHLÍČKY? UVIDÍME, ŽE
TOMU TAK DOCELA NEBYLO, A ŽE JEJICH POHLED NA SVĚT, ČLOVĚKA A PŘÍRODU NABÍZÍ NEOBYČEJ
NOU HLOUBKU. CO VLASTNĚ UČILA TA STAROBYLÁ MAGIE, ALCHYMIE A ASTROLOGIE? KDE SE VZAL V
ČECHÁCH LEGENDÁRNÍ MAGISTR KELLY, JAK SE NA TŘEBOŇSKÉM DVOŘE VILÉMA Z ROŽMBERKA OCITL
PRVNÍ ANGLICKÝ AGENT 007 A KOLIK BYLO VLASTNĚ DOKTORŮ FAUSTŮ?