Praha-Lysolaje
AktuálněAktualizována fotogalerie

V sekci "Fotogalerie"

lze nalézt výběr fotografií z "Vítání občánků 2012", které se konalo dne 3.3.2012Aktualizovány statistiky z informačních radarů v Lys. údolí

Zobrazován je celkový počet projíždějících aut (modrý sloupec) a počty aut s přibližnou rychlostí v km/h. Údaje jsou k nalezení v sekci:

"Statistiky průjezdnosti Lys. údolí"Hlavní dráha na letišti Praha/Ruzyně projde generální opravou

V sekci "Elektronická úřední deska"

naleznete oznámení Letiště Praha, a.s. o zahájení provádění 1. etapy generální opravy hlavní dráhy i s časovým harmonogram.Schůze ZMČ

Následující zasedání ZMČ se uskuteční ve středu 7. března 2012 od 18,00 hodin na ÚMČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, 1.patro - kancelář pana starosty.


PETICE ZA ROZUMNÝ OKRUH PRAHY

MČ Praha - Lysolaje se připojila k "Petici za rozumný okruh Prahy, za rozumnou cenu a v rozumné čase". Občané mají možnost se k této petici připojit a podepsat ji na ÚMČ Praha - Lysolaje v úředních hodinách.

Více informací o petici zde


Lysolajský zpravodaj - LEDEN,ÚNOR

Vydali jsme nové číslo zpravodaje.

Harmonogram přistavení kontejnerů VOK


"Harmonogram VOK na 1. pol. roku 2012"


Oznámení o inventarizaci objektů

V sekci "Elektronická úřední deska"

naleznete oznámení Letiště Praha, a.s. o zahájení provádění inventarizace tzv. chráněných objektů, které se nacházejí na území navrženého hlukového pásma.

Stanovisko MČ Praha - Lysolaje k posudku „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“

Vyjádření naší MČ zaslané Ministerstvu životního prostředí


-->

© MČ Praha-Lysolaje 2003-2007